ANDREAS BECK

Beck
Andreas Beck

Athletic- and rehab trainer – BVB

"Produkter från BLACKROLL® är optimalt lämpade för tonusreglering av olika vävnader och automobilisering. Därför har de en given plats under träningsförberedelse, återhämtning och i träning hos BVB."