BLACKROLL® TRAINER EDUCATION

Grad:
"Officiellt certifierad BLACKROLL® Tränare"

Innehåll:
BLACKROLL®-tränarkoncept är utvecklat av den tyska sportläkaren och kiropraktorn Dr. Med. Lutz Graumann (grundare av Quest Vitality), i samarbete med vårt internationella tränar- och terapeutnätverk. Konceptet är baserat på den senaste vetenskapliga och praktiska kunskapen.
 • Fashian och dess betydelse
 • Myofasciala tekniker (Self Myofascial Techniques - SMT)
 • Träning & återhämtning
 • Rollout och detonation
 • Produktinformation och användning
En väsentlig del av utbildningen är enkla och korta bedömningar, med vilken tränaren lär sig att känna igen strukturella rörelsebegränsningar. Med dessa insikt kan de åtta olika BLACKROLL®-teknikerna användas på ett målinriktat sätt. Med ett strukturerade tillvägagångssätt kan tränaren/terapeuten känna igen rörelsebegränsningar på kortast möjliga tid och behandla dem med hjälp av BLACKROLL®-produkter.

Förutsättningar:
 • Fitnesstränare B licens eller motsvarande utbildning
 • Terapeutiska yrken
 • Utbildning i sport- eller medicinområde
 • Sportstudier eller en jämförbar utbildning

Fördelar för tränare:
 • Vetenskapligt välgrundad kunskap om myofascialsystemet
 • Strukturerat tillvägagångssätt med riktad bedömning för individuellt stöd
 • Förtrogen med de åtta BLACKROLL®-teknikerna för framgångsrik SMT-träning
 • Kompletterande regenereringsmetoder för olika träningsformer
 • Officiell BLACKROLL® Trainer-certifiering
 • Inkludering i BLACKROLL® Trainer-förteckning