DR. BIOL. HUM. ROBERT SCHLEIP

Schleip
Dr. biol. hum. Robert Schleip

Director Fascia Research Project, University of Ulm

"Jag anser att de olika applikationsmöjligheterna av BLACKROLL® är mycket fördelaktiga. Alternativet att variera tryckstyrka individuellt med lämpliga avlastningstekniker möjliggör ett brett terapeutiskt spektrum. Omfattande test med patienter visar bra resultat."