Kunskap kring fascia

ALLT DU BORDE VETA OM FASCIA

Det pågår en revolution inom vetenskapen. Fram till för en relativt kort tid tillbaks, tänkte man sig enbart fascia (eller bindväv som man också kan säga) som en meningslöst fyllning och har helt enkelt skurit bort, slängt och ignorerat den. Nu vet man att fascian har en enorm betydelse för rörelse, hälsa och smärtkänslighet.

Fasciaforskningen har under de senaste åren öppnat ögon för många: det allomfattande nätverket i kroppen styr rörelsen, säkerställer kommunikation och känslor på ett helt annat sätt än man tänkt tidigare.

Denna holistiska modell förklarar också varför terapiformer som t.ex. akupunktur, rolfing eller osteopati, som har anklagats i årtionden för att ha varit mer en placebo-effekt, är så otroligt framgångsrika. Fjärran östfilosofi, som medianernas och västskolmedicinens undervisning, har än en gång konvergerat i fasciaforskning.

Inom idrottsmedicinen har kunskapen drivit fram vikten av en smidig och behandlad fascia. Vilka fasciella problem som kan orsaka vilka sjukdomar och smärtbilder som är knutna till det, överraskar om och om igen.