Övningar | Återhämtning

Education 3
Med liten ansträngning och enkla övningar kan BLACKROLL® hjälpa dig att öka flexibiliteten och prestanda i dina muskler. Regelbunden och specifik träning återhämtar muskler och ökar prestandan inom muskelsystemet.

Viktigast för att nå dessa mål är den kvalitet som övningarna utförs på. Din andning behöver vara stabil och lugn eftersom syrehalterna måste vara höga för att uppnå bästa möjliga återhämtningseffekt.
Övningar som syftar till en god förnyelse kombinerar effekterna av massage med lugnande smärta - även känd som "Wohlweh". Påfrestningarna i områdena runt din rumpa och bakre område kan lösas med hjälp av BLACKROLL® produkter. Dessa påfrestingar skapas ofta av stillasittande arbete, ensidig påfresting i vardagliga uppgifter och idrott.

En utrullning med BLACKROLL® kommer att ge dig samma känsla som en massage som fokuserar på djupeffekter gör.

Övningar med BLACKROLL®-produkter kommer snart. #keeprolling