Återhämtning

Med liten insats och enkla övningar med BLACKROLL® kan
flexibiliteten och prestandan av musklerna förbättras. Regelbunden och
målmedveten träning återhämtar musklerna och ger ökad avslappning och en
högre prestanda i musklerna.

Kvaliteten av rörelsens utförande står alltid i fokus. Andningen är jämn och lugn.
God syretillförsel är viktig för att uppnå optimal återhämtning.
Övningar för åtrhämtning har effekten av en sportmassage i kombination med en
hälsobringande smärta. Spänningar i sätesmuskulatur och
ryggområden kan lösas genom övningar med BLACKROLL®-produkterna.
Dessa spänningar orsakas ofta av vardagssittande, ensidig belastning i vardagen
eller idrottsinsats / -ansträngning.

Efter att ha rullat med BLACKROLL® har du känslan liknande den efter en djupverkande massage. Denna självmassage teknik med BLACKROLL® är lätt att lära.